Každý život je kniha

Každý život je kniha.
Ne na čtení, ale k napsání příběhu.
Příběh každého života začíná Autor,
ale každý život si dopíše sám svůj vlastní závěr.
Jak nebezpečná svoboda.
Oč bezpečnější by bylo
každému Adamovi jeho příběh dokončit.
Předepsat každou volbu.
Bylo by to bývalo jednodušší.
Bylo by to jistější.
Ale nebyla by to láska.
Láska je láskou jedině když dává vybrat.
A tak se Autor rozhodl svěřit každému dítěti pero.
Pište opatrně, šeptá.