Živý růženec

Růženec perličky – do nebe cestičky. Život kdo jimi si značí, k spasení dojista kráčí.

V růženci je spojena modlitba rozjímavá s modlitbou ústní. Zatímco ústa vyslovují Pozdravení andělské, naše srdce a duše se noří do hlubin tajemství života Syna Božího a Panny Marie. Z nich čerpá něžnou zbožnost, pevnou víru, neochvějnou naději, horoucí lásku a nadšenou horlivost. Ústní modlitba a rozjímání se při růženci doplňují a podporují navzájem.

Modlitba růžence je často vysmívána jako drmolení Zdrávasů bez přemýšlení. Některými lidmi je snižována, ba i hanobena. Snad proto, že není vůbec modlitbou jednoduchou, jak by se mohlo zdát. A přece je tak oblíbena mezi těmi, kdo opravdu hledají Krista skrze Pannu Marii.

Před necelým rokem jsme se v naší farnosti začali modlit živý růženec. Tvoří ho lidé, kteří se každý den modlí příslušný desátek růžence. Vždy dvacet lidí se spojuje do jedné růže, která je tvořena ze dvaceti tajemství (růženec radostný, bolestný, slavný a růženec světla). Členové živého růžence se zavazují k modlitbě jednoho předem určeného desátku, včetně úvodních a závěrečných modliteb, který se po měsíci mění. Modlí se každý sám, v době, která mu vyhovuje. Společenství živého růžence se tak denně pomodlí celý růženec. Začali jsme jednou růží a zanedlouho se přidala růže další. Myslím, že by nebylo na škodu přidat růži třetí. Zapojit se mohou studenti, muži, kdokoli. Růženec není jen pro babičky. Milosti, které obdržíme, se nedají srovnat s deseti minutami času denně, které věnujeme této modlitbě.

Za společenství živého růžence bude sloužena v pátek dne 13. ledna v 18 hodin mše svatá.