První svaté přijímání dětí v naší farnosti

V příštím kalendářním roce se můžeme těšit na slavnost, při které některé děti naší farnosti poprvé přistoupí ke stolu Páně a spojí se s Kristem v Nejsvětější Eucharistii. Děti 2. a 3. (popř. i vyšších) ročníků se na tuto událost vzdáleně připravují v rámci výuky náboženství. Od února 2012 bude probíhat pod vedením o. Jiřího příprava intenzivnější, do které se zapojí i rodiče.

Prosíme rodiče, kteří mají zájem, aby jejich děti v příštím roce poprvé přistoupily k prvnímu svatému přijímání, aby se do 22. ledna 2012 nahlásili kněžím nebo učitelům náboženství.