Diecézní setkání ministrantů v Chrudimi

Milí chrudimští farníci,

v sobotu 21. dubna se ve vaší farnosti uskuteční Diecézní ministrantské setkání. Jedná se o každoroční setkání chlapců a děvčat sloužících u oltáře ve věku od 6ti do 15ti let. V této formě se letos děti setkají již po sedmé. První takové setkání bylo víkendové a konalo se v roce 2006 ve Skutči. V dalších letech se ministranti sešli v Pardubicích, Ústí nad Orlicí, Kutné Hoře, Vysokém Mýtě a v minulém roce v Červeném Kostelci.

Proč letos byla vybrána právě Chrudim? Těch důvodů bylo více. Kromě dobré dopravní dostupnosti a hezkého historického místa, hrála roli i ochota a otevřenost vašich kněží, vaši výborní ministranti a ministrantky vedeni dvěma bohoslovci a hlavně skutečnost, že je zde přítomno živé farní společenství, které je nejen schopno se o akci technicky postarat, ale je připraveno se za tyto děti také dlouhodobě modlit a předat jim i své duchovní dary.

Proto bych vaší farnosti (zastoupené kněžími a pastorační radou) především rád poděkoval, že se rozhodla tuto nabídku přijmout. Zároveň bych vás všechny chtěl poprosit nejen o pomoc a zapojení se do konkrétní služby, ale také o modlitbu. Nejen za ty děti, ale i za nás samotné. Aby nás všechny upřímná a vytrvalá modlitba za toto setkání uváděla do postoje skutečné křesťanské služby. Ať společně můžeme prožít, že toto setkání nebude naším, ale Božím dílem. Ať jsme schopni si nejen pomáhat, ale i v náročnosti služby vidět cesty Boží. Po sedmileté zkušenosti vím, že to není vždy snadné, ale vždy to přinese požehnání nejen pro děti, ale i pro samotnou farnost a všechny, kdo uvěřili, že „kdo dává, také dostává“.

V souvislosti s vaší živou úctou k milostnému obrazu Salvátora, jsme vybrali pro letošní setkání motto: HLEDEJTE JEHO TVÁŘ. Věřím, že Bůh nám všem touží díky tomuto setkání poodhalit svoji laskavou a milující tvář.

Na spolupráci i setkání se těší
P. Jan Uhlíř,
zodpovědný za ministranty v diecézi