Volby do Pastorační rady farnosti a nová Ekonomická rada

Podle stanov Pastoračních (PR) a Ekonomických rad (ER) farností královéhradecké diecéze trvá první mandát těchto rad dva roky, všechny další mandáty čtyři roky. Protože obě naše rady byly ustanoveny 7. března 2010, jejich mandát zanedlouho vyprší.

Nejprve chci připomenout jména těch, kteří v radách sloužili. V Pastorační radě mimo duchovních:
Dana Zelená – delegována za Farní charitu,
Dr. Josef Boháč, Klára Fidlerová, Dr. Viliam Kopecký, Dr. Tomáš Pavlík, Ing. Petr Soukal – zvoleni farním společenstvím,
Vojtěch Novotný (abdikoval z důvodu odchodu do semináře), Dr. Karel Sládek, Marie Šmídková, Mgr. Soňa Vtípilová, MgA. Tomáš Židek, od listopadu 2010 Ing. Petra Pudilová – farářem svobodně jmenováni.

V Ekonomické radě: zvolen pastorační radou: P. Pavel Hájek, z osobního uvážení faráře byli ustanoveni: Ing. Bohumír Blažek, Ing. Stanislav Hotra, Roman Málek, Vlasta Osinková.

Na tomto místě bych chtěl všem členům obou rad upřímně poděkovat, že nesli spoluzodpovědnost za život naší farnosti a poradou i skutkem mi účinně pomáhali.

Co se týče nadcházejících voleb, prosím vás, abyste opět každý navrhli maximálně deset vhodných kandidátů do nové PR. (Zástupci do ekonomické rady se nevolí, jmenuje je farář.) Do neděle 26. února 2012 podávejte návrhy kandidátů do nové Pastorační rady. Následně v neděli 4. března proběhne v ohláškách, na nástěnkách a na farní webové stránce prezentace kandidátů a po čtrnácti dnech, tedy 18. března po všech bohoslužbách se uskuteční vlastní volba. Lístky pro návrh kandidátů i schránky na ně budou připraveny vzadu na stolku. Děkuji vám, že této důležité záležitosti budete věnovat svou laskavou pozornost.