Svátost nemocných

Blíží se památka Panny Marie Lurdské a v ten den církev zvlášť pamatuje na nemocné. Je to světový den nemocných a ve farnostech je udělována svátost pomazání nemocných. Církev doporučuje nemocné Pánu trpícímu a oslavenému, aby jim ulehčil a uzdravil je. Pastýři duší a příbuzní nemocných dbají, aby nemocní byli ve vhodnou dobu posíleni touto svátostí.

Kdo je nemocný? Ten, kdo se dostal do nebezpečí života z důvodu nemoci nebo stáří. Svátost nemocných se může opakovat, jestliže se stav nemocného zlepšil a opět upadl do těžké nemoci nebo se nemoc dále zhoršila. Nemocní mají mít možnost často přijímat eucharistii, je jim nabízena svátostná zpověď. Nemocní vydávají svědectví, aby ostatní nezapomínali na věci podstatné a ukazují, že lidský život má být vykoupen účastí na smrti a zmrtvýchvstání Krista.

V naší farnosti bude společné udílení svátosti nemocných při mši svaté v pátek 10. února 2012 v 18 hodin, přede mší svatou bude příležitost ke svátosti smíření od 16.30. Kdo se nemůže osobně zúčastnit v ten den, rádi za ním domů přijdeme.Biskupství Královéhradecké začíná vydávat každé dva měsíce dopis nemocným, kde bude slovo otce biskupa Jana, duchovní zamyšlení a další texty. Pokud máte zájem o zasílání tohoto dopisu, nahlaste vaši adresu.