První svaté přijímání v naší farnosti

Po třech letech proběhne v naší farnosti první svaté přijímání dětí s příslušnou přípravou. Při výuce náboženství se děti mladšího školního věku spolu se svými katechety věnují tomu, co je nutné k prvnímu přijetí svátosti smíření a eucharistie. Jedná se však o tak významný moment v životě dítěte a jeho rodiny, že církev požaduje ještě další katechezi před přijetím těchto svátostí.

Je třeba uskutečnit nejméně deset schůzek s dětmi. S přípravou začneme na faře v neděli 5. února 2012 odpoledne, kdy se sejdu s rodiči. Doufám, že při některé nedělní mši svaté v únoru proběhne i představení dětí vám, farníkům. Během jarních prázdnin a velikonočních svátků bude přestávka. Pak budeme pokračovat tak, aby se slavnost mohla konat v neděli 3. června 2012. Pokud jste nebyli na informační schůzce v neděli 22. ledna a chcete, aby Vaše dítě přistoupilo letos v naší farnosti ke svatému příjímání, přijďte určitě na první schůzku rodičů nebo mě kontaktujte.

Budu rád, když alespoň jeden z rodičů bude přicházet spolu s dítětem. Uvidíte, jaká témata se probírají, a budete moci dítěti s přípravou pomáhat. Budete tak do přípravy a slavení více vtaženi. Při této příležitosti se požaduje, aby děti uměly zpaměti základní modlitby, tj. Otčenáš, Zdrávas Maria, Věřím v Boha a Desatero. Prosím, pomozte jim tyto základy si osvojit. Nejde však jen o vědomosti, jde především o život s Bohem. Vaše podpora, osobní příklad i povzbudivá slova směřující ke slavnosti prvního svatého přijímání jsou moc důležitá. Víra se předává především životem a osobním příkladem. Je vždycky smutné, když je první svaté přijímání zároveň posledním. Prosím vás ještě, abyste umožnili a podpořili účast vašich dětí na nedělní mši svaté.

Jistě všichni chceme, aby vše bylo pěkné navenek, ale také, aby setkání dětí s Pánem Ježíšem bylo niterné a opravdové. Proto chci spolu s vámi děti co nejlépe na tuto událost připravit. Vás ostatní prosím o modlitbu na tento úmysl. Vždyť v dětech je budoucnost naší farnosti.