Putování s Pannou Marií

Dne 19. února 2012 přivítáme u nás ve farnosti na jeden týden velkou kopii původní putovní svatyňky p. Pozzobona z Brazílie, která putuje již od roku 2009 Evropou – Německo, Itálie, Španělsko, Portugalsko, Chorvatsko, Švýcarsko, Rumunsko, Rakousko, Polsko, Bělorusko, Slovensko, Česká republika, Skotsko, Irsko, Anglie, Kaliningrad.

RokoleVše začalo v Porýní, nedaleko města Koblenz, v poutním mariánském místě Schönstattě, kde vzniklo mezinárodní centrum Schönstattského hnutí. Duchovním centrem je malá kaplička, kde P. Josef Kenntenich (1885–1968) společně se seminaristy dal roku 1914 impuls k založení Schönstattského hnutí. V průběhu následujících desetiletí se hnutí rozšířilo do 4 světadílů, v naší zemi je od roku 1939. I po světě jsou rozesety kopie této malé kapličky zvané Betlém. U nás je to v Rokoli u Nového Města n. Metují. Staly se poutními místy, kde s Bohem skrze Pannu Marii je možné zažít obdarování třemi poutními milostmi: darem domova, darem vnitřní proměny a darem apoštolské plodnosti.

Proč právě svatyňka p. Pozzobona z Brazílie?

Joao Luiz Pozzobon, muž apoštolátu, modlitby a pokoje se narodil r. 1904 v jižní Brazílii. Vyučil se obchodníkem, byl v armádě. V roce 1927 se oženil, s manželkou Teres měli dvě děti, ale manželka umírá. Luiz se žení podruhé, s manželkou Viktorií mají dalších pět dětí. Zařizuje si malý obchod se smíšeným zbožím.

V roce 1947–48 pomáhá při stavbě exercičního domu u kapličky v Sante Maria. Seznamuje se tak se Schönstattským hnutím a vstupuje do formující se mužské skupinky.

SvatyňkaTam vzešla myšlenka, že k tomu, aby Panna Maria mohla naplnit své poslání, musí navštívit rodiny. Byly proto zhotoveny 3 putovní obrazy, které pak byly požehnány při slavnostním zahájení přípravy na vyhlášení dogmatu o Nanebevzetí Panny Marie. Poté vyrazily tři skupinky dětí s jedním dospělým k rodinám. Jednu skupinku doprovázel p. Pozzobon. V rodině se pomodlily růženec za potřeby rodiny. P. Pozzobon přitom zažil působení Matky Boží skrze putovní obraz: od vyslyšení proseb, po obrácení a vyřešení situací. To jim pohnulo. Roku 1954 zakládá Sídliště šlechetné lásky k bližnímu, zahajuje návštěvy s putovním obrazem ve školách, nemocnicích a věznicích.

K Vánocům 1958 dostává darem za svůj apoštolát napodobeninu putovního obrazu, který on daruje třiceti rodinám, aby je P. Maria mohla navštěvovat ne jednou za rok, ale měsíčně. Roku 1972 přijímá L. Pozzobon jáhenské svěcení. Může přinášet nemocným sv. přijímání, jeho apoštolát s putující Matkou je ještě posílen.

V červnu 1985 je na cestě se svatyňkou sražen autem a na následky nehody umírá.

Po jeho smrti se apoštolát s putujícím obrazem rychle rozšířil. Panna Maria dnes putuje v Putovních svatyňkách po celém světě. Také v naší zemi našla rodiny, které ji pravidelně přijímají do svých domovů, od roku 1998.

U nás v chrudimské farnosti putují čtyři putovní svatyňky, návštěvy v rodinách jsou jim milé a dávají jím sílu. Zakrátko budeme tedy očekávat tuto velkou „Poutnici“ i u nás v Chrudimi.

Přivítáme ji při ranní mši svaté 19. února a dále se setkáme ještě společně na faře, kde proběhne krátká prezentace o tomto hnutí, kam jste všichni srdečně zváni. Odtud poté bude tato svatyňka putovat po našich domovech.

Poutní svatyňkaV neděli 12. 2. 2012 bude na stolku s tiskovinami k dispozici časový rozpis návštěv této svatyňky, kde se budou zájemci moci zapsat. Jeden den budeme se svatyňkou objíždět obyvatele domovů, kteří by si nezajistili předání svatyňky. Můžete si tuto návštěvu objednat i na níže uvedeném telefonu.

Případní zájemci o možnost pravidelného přijímání putovní svatyňky a zapojení se do této iniciativy se mohou hlásit na tel. 605 064 463 u Jitky Mikanové.Maria, Matko má, Královno, tobě se úplně obětuji. A na důkaz své oddanosti zasvěcuji ti dnes své oči, své uši, svá ústa, své srdce, sebe samu docela. Protože náležím tobě, dobrá Matko, chraň a opatruj mne. Jsem tvé dítě a tvé vlastnictví. Amen.