Vánoční programy pro děti základních škol

Myšlenka realizace nové aktivity pro chrudimské školy vznikla minulý rok, kdy se na naši farnost obracely mateřské a základní školy s prosbou o umožnění návštěvy kostela a prohlídku betlémů. Vznikl tak nápad připravit pro děti základních škol interaktivní program, který by přiblížil žákům nejen prostor kostela, ale i význam a obsah vánočních svátků. Shodou okolností přišla ředitelka Farní charity Dana Zelená s iniciativou předvánočního setkání žáků vyšších ročníků s našimi kněžími na faře. Oslovili jsme tedy chrudimské základní školy s nabídkou „vánočního“ programu pro vyšší ročníky a programu pro ročníky 1. stupně, věnující se tradici Tří králů. Zájem ze strany škol byl značný. Tyto programy již proběhly (7 programů před Vánocemi a 22 programy po Novém roce). Zčásti v novém farním sále, zčásti v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Na přípravě a realizaci programů se podílel farní tým (P. Jiří Heblt, P. Tomáš Kvasnička, pastorační asistentky Soňa Vtípilová a Petra Pudilová) a také Dana Zelená.

Program pro školyProgram pro malé děti byl pro mě radostí. Do chodby fary se vždy nahrnula banda zachumlaných roztomilých dětiček a (většinou) usměvavá paní učitelka. Ačkoli ve mně byla malá dušička, aby se vše zdařilo, brzy se mé obavy rozplynuly. Děti se zapojovaly s nestrojeným nasazením, chystaly kulisy pro dramatizaci příběhu dlouhého putování mágů z východu a následnému vypravování naslouchaly se zaujetím. Když jsme se poté chystali k odchodu do kostela a padla nabídka si na mudrce ještě znovu zahrát, objevil se většinou na můj dotaz: „Kdo chce hrát mudrce?“ les rukou a bylo obtížné mezi hlásícími se dětmi vybrat tři „šťastlivce“. Hravost a nadšení do převleků nechybělo ani u dětí odrostlejších… Ustrojení mágové s plášti a korunami se svým doprovodem doputovali až do vánočně ozdobeného chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Jen co děti strčily do kostela nos, zjistily, že mudrcům chybějí dary pro malého Ježíše… A tak následovalo seznamování s jednotlivými dary. Vysvětlovalo se, co je kadidlo a myrha, k čemu se používaly, děti třídily „zlato“ od jiných „vzácných kovů“... Poté, co byly děti „dovybaveny“ potřebnými dary pro Ježíška, vydaly se potemnělým kostelem k ozářenému betlému. Následovalo ještě malé zamyšlení nad tím, že není vždy lehké vydat se na cestu „za hvězdou“, za něčím, co ve svém srdci cítíme jako dobré a vzaly si za vzor mágy, kteří dokázali překonat nejen obrovskou vzdálenost, ale také svou lenost, strach z posměchu a neúspěchu. Za svou odvahu, odhodlání a oběť na konci svého putování byli obdařeni obrovskou radostí. Doufejme, že obdobnou radost u jesliček prožily i děti.

Soňa VtípilováV loňském roce jsme se domluvili s panem farářem Hebltem, že bychom mohli pozvat žáky 8. a 9. tříd a v nové společenské místnosti jim něco říci o křesťanském poselství Vánoc, třech králích a charitě. Vnímala jsem jako důležité to, že se žáci včetně učitelů setkají s knězem, se kterým se v běžném životě nemají možnost setkat a kněze tak vnímají zkresleně skrze media, kde se většinou setkávají s jeho karikaturou a také budou mít možnost vidět faru zevnitř, protože většina z nich nikdy dovnitř nevstoupí. Byla jsem přesvědčena, že je to dobrá myšlenka, pan farář měl ale z celé akce určité obavy a postupně i naše pastorační asistentka byla poněkud nervóznější z toho, jak vše udělat a provést, abychom zaujali děti i učitele a nebyla to ostuda. Moje přesvědčení o tom, že vše bude OK a všechny pohnutky, pro které jsem o tuto aktivitu usilovala budou naplněny, se posléze ukázalo jako správné, žáci i učitelé celou akci vnímali pozitivně, mnohdy se rozvinula i zajímavá debata. Myslím, že jsme všichni, kteří se na celé akci podíleli – oba kněží, pastorační asistentka Soňa i já – toto velmi silně vnímali. Po každém odchodu třídy jsme se za žáčky i učitele společně pomodlili... Pevně doufám, že se jsme založili tradici adventního setkávání s žáky základních škol v Chrudimi...

A ještě douška... nápad byl můj, ale největší tíže celého projektu byla na našich kněžích a pastorační asistence, kteří opravdu vynikajícím způsobem celý program sestavili včetně obrazového doprovodu. Díky jim třem se myslím podařilo, že přednáška byla pro děti i učitele přínosem. Já jsem vystoupila vždy až na konci programu s krátkou informací o historii tradice svátku třech králů, tříkrálové sbírce a charitě.

Dana Zelená