Volby do Pastorační rady 2012

1. Návrhy kandidátů – do neděle 26. února 2012
Každý může navrhnout maximálně deset vhodných kandidátů do nové pastorační rady (PR). (1. kolo)2. Prezentace kandidátů – neděle 4. března 2012
V ohláškách, na nástěnkách a na farní webové stránce proběhne prezentace kandidátů, kteří obdrželi v 1. kole nejvíce hlasů a kandidaturu přijali.

Blažek Bohumír
Boháč Josef
Fidler Antonín ml.
Fidlerová Klára
Kopecký Viliam
Martinková Marie
Měkota Daniel
Novotná Bohumila
Pavlík Tomáš
Pudilová Petra
Satorie Václav
Soukal Petr
Šmídková Marie
Vostrovský Josef ml.
Vtípilová Soňa3. VOLBA PASTORAČNÍ RADY – neděle 18. března 2012
Po všech bohoslužbách v naší farnosti se uskuteční v kostelech vlastní volba. Zvoleno do nové PR bude pět kandidátů podle počtu obdržených hlasů.4. Ustanovení pastorační a ekonomické rady
Členy pastorační rady se stanou kromě kandidátů s nejvíce hlasy rovněž duchovní a ti, které svobodně jmenuje farář. Ten rovněž podle osobního uvážení jmenuje ekonomickou radu farnosti. Obě rady budou působit s mandátem 4 roky.

Duchovní: P. Pavel Hájek, P. Jiří Heblt (předseda PR), P. Tomáš Kvasnička

Delegováni: Dana Zelená (Farní charita Chrudim), Tomáš Židek (varhaníci a chrámový sbor)

Zvoleni: Josef Boháč, Tomáš Pavlík, Petra Pudilová, Petr Soukal, Marie Šmídková

Jmenováni: Josef Drahokoupil, Klára Fidlerová, Viliam Kopecký, Soňa Vtípilová