Nástěnka 2012 - Boží odpovědi

Na každé negativum Bůh odpovídá pozitivně.
Na mnohé negativní věty, které si v životě říkáme, má Bůh kladnou odpověď.

Říkáš: Je to pro mě nemožné.
Bůh říká: Co je nemožné lidem, je možné Bohu. (srov. Lk 18,27)

Říkáš: Jsem příliš unavený.
Bůh říká: U mě najdeš odpočinek. (srov. Mt 11,28-30)

Říkáš: Nikdo mě skutečně nemiluje.
Bůh říká: Miluji tě. (srov. J 3,16 a J 13,34)

Říkáš: Nemůžu dál.
Bůh říká: Já jsem tvou záštitou, silnou oporou ... a pomocí v pádu. Pozvedám tvou duši, rozjasňuji tvé oči, dávám ti zdraví, život i požehnání. (srov. Sir 34,16-17)

Říkáš: Nedokážu vyřešit tolik věcí.
Bůh říká: Povedu tvé kroky. (srov. Př 3,5-6)

Říkáš: Nezvládnu to.
Bůh říká: Dokážeš všechno, když tě posiluji. (srov. Flp 4,13)

Říkáš: Jsem neschopný.
Bůh říká: Já mám moc uschopnit tě. (srov. 2 Kor 9,8)

Říkáš: Nemá to cenu.
Bůh říká: Jestli mě miluješ, vše ti poslouží k dobrému. (srov. Řím 8,28)

Říkáš: Nedokážu si odpustit.
Bůh říká: Odpouštím ti. (srov. 1 J 1,9 a Řím 8,1)

Říkáš: Neumím si poradit.
Bůh říká: Uspokojím všechny tvé potřeby. (srov. Flp 4,19)

Říkáš: Bojím se.
Bůh říká: Nedal jsem ti ducha strachu. (srov. 2 Tim 1,7)

Říkáš: Stále jsem znepokojený, znechucený a zklamaný.
Bůh říká: Slož na mě všechny své starosti. (srov. 1 P 5,7)

Říkáš: Mám slabou víru.
Bůh říká: Každému jsem dal víru... tolik, kolik potřebuje. (Řím 12,3)

Říkáš: Nejsem dost chytrý.
Bůh říká: Dávám ti moudrost. (1 Kor 1,30)

Říkáš: Cítím se sám.
Bůh říká: Nikdy tě nezanechám samotného, nikdy tě neopustím. (Žid 13,5 a Dt 31,8)

Mluv o tom dál. Nikdy nevíš, kdo to může pro svůj život potřebovat právě dnes.