Bohoslužby o Velikonocích

Svátost smíření před Velikonocemi

Pátek30. 3.16:30 – 18:00[misto id="1"]kostel NPM[/misto]
Neděle1. 4.9:00 – 10:15[misto id="12"]kostel Vejvanovice[/misto]
Pondělí2. 4.16:30 – 18:00[misto id="1"]kostel NPM[/misto]
Úterý3. 4.16:30 – 18:00[misto id="1"]kostel NPM[/misto]
Středa4. 4.15:00 – 18:00[misto id="1"]kostel NPM[/misto]
Nácviky ministrantů na liturgii

Středa4. 4.18:00 – 19:30
(uvedení do velikonoční liturgie)
[misto id="3"]fara[/misto]
Čtvrtek5. 4.16:30 – 18:00[misto id="1"]kostel NPM[/misto]
Pátek6. 4.8:30 – 9:30[misto id="1"]kostel NPM[/misto]
Sobota7. 4.8:30 – 9:30[misto id="1"]kostel NPM[/misto]
Zelený čtvrtek – 5. dubna: Památka ustanovení Večeře Páně

18:00mše svatá s obřadem umývání nohou[misto id="1"]kostel NPM[/misto]
20:00 – 24:00soukromá adorace Nejsvětější svátosti[misto id="2"]kaple na faře[/misto]
Velký pátek – 6. dubna: Památka umučení Páně, den přísného půstu

8:00liturgie hodin[misto id="1"]kostel NPM[/misto]
17:00křížová cesta[misto id="1"]kostel NPM[/misto]
18:00velkopáteční obřady[misto id="1"]kostel NPM[/misto]
20:00 – 8:00noc bdění[misto id="2"]kaple na faře[/misto]
Bílá sobota – 7. dubna: Den tiché modlitby a bdění u Božího hrobu

8:00liturgie hodin[misto id="1"]kostel NPM[/misto]
8:15 – 18:00adorace u Božího hrobu[misto id="1"]kostel NPM[/misto]
20:00Velikonoční vigilie, mše svatá
(s nedělní platností)
Po skončení obřadů jste zváni na agapé na faře.
[misto id="1"]kostel NPM[/misto]
Neděle – 8. dubna: Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

8:30mše svatá[misto id="1"]kostel NPM[/misto]
10:15mše svatá[misto id="12"]kostel Vejvanovice[/misto]
10:30mše svatá[misto id="6"]kostel Kočí[/misto]
18:00mše svatá[misto id="7"]kostel svaté Kateřiny v Chrudimi[/misto]

Žehnání pokrmů při všech mších svatých.Pondělí velikonoční – 9. dubna:

8:30mše svatá[misto id="1"]kostel NPM[/misto]