Svatý týden

Květná neděle
Svěcením ratolestí a slavným průvodem si připomeneme, že Ježíš je Král a Pán, který přišel nejen tehdy slavně do Jeruzaléma, ale také dnes přichází k nám a každého z nás zve, abychom se spolu s ním znovu vydali na cestu slávy i cestu kříže.

Zelený čtvrtek
Svou pozornost dnes zaměřme na Ježíše, který nám v posledních chvílích svého života předává to nejcennější: přikázání lásky, tajemství své oběti a přítomnosti v Eucharistii, kterou mezi námi koná stejným způsobem jako tehdy ve večeřadle.

Velký pátek
Centrem dnešní liturgie je kříž. Kříž je symbolem zástupného utrpení, viditelného znamení smrti, která byla podstoupena Božím Synem za nás. V Ježíši Kristu jsou ukřižovány naše hříchy a jím jsou převzaty naše bolesti a naše oddělení od Boha.

Bílá sobota
Je to den, kdy si spolu s celou církví připomínáme den Ježíšova odpočinku v hrobě a kdy se neslaví žádná bohoslužba. V tiché naději dlíme dnes u Kristova hrobu.

Velikonoční vigilie
Pán Ježíš je jediným a pravým světlem, protože on sám svým vzkříšením přemohl temnotu hříchu a smrti. On je světlo světa, které prosvěcuje temnotu noci. I my jsme dříve žili v temnotě. Avšak přicházíme k největší bohoslužbě celého roku, za tímto světlem Zmrtvýchvstalého, aby On osvítil a prozářil svým jasem celý náš život.

Velikonoční neděle
Dnes prožíváme velikou slavnost. Kristus se stal vítězem nad smrtí. Jeho vítězství je i naše vítězství. Jsme vykoupeným Božím lidem, který má podíl na jeho životě. Zadarmo, nezaslouženě. Naše vděčnost Kristu by dnes neměla mít konce.