Farní den

V neděli 17. června se v naší farnosti uskuteční již třetí farní den. Je to setkání přátel, kamarádů, dětí, mladých a starších – setkání všech, kteří do farnosti patří. Začne slavnostní mší svatou v 10 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Po mši svaté se na faře sejdeme, abychom spolu pobyli, více se poznali a mohli si popovídat o věcech, na které jindy není v dnešní hektické a uspěchané době čas. Abychom k sobě našli vztah a nezůstali jen anonymními křesťany.

Jako se již stalo tradicí, bude možno poslouchat příjemnou „farní“ hudbu. Také ochutnat, co připraví naše šikovné a obětavé hospodyňky ať už v podobě sladké, slané nebo tekuté.

Věřím, že počasí bude přát a zájem farníků setkávat se i mimo kostelní lavice bude stejně velký, jako v letech minulých. Jste všichni srdečně zváni.