20 let Charity Chrudim

CharitaCharitativní činnost patří od počátku církve k její podstatné součásti. Její poslání je universální pro dobro lidí a podle „radostné zvěsti“ evangelia platí pro všechny, kdo spolupracují na jejím díle požehnání, neboť:

„Měl jsem hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít, byl jsem cizí, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.“ Podle Matouše 25, 35–36

V letošním roce Farní charita Chrudim oslaví 20 let své činnosti. K jubileu připravujeme několik akcí, ale především chceme výročí oslavit se všemi současnými i bývalými zaměstnanci, kterým chceme tímto způsobem vyjádřit dík za vše, co pro charitu vykonali a vykonávají. V září, kam směřujeme hlavní oslavy, přijede prezident Diecézní charity Hradec Králové Mons. Suchár pohovořit o roli charity v dnešní společnosti a pracovnice charity představí jednotlivá střediska charity Chrudim a zároveň se také uskuteční prohlídka charitních prostor.

Hlavní „slavící“ den bude v neděli 16. září 2012. V 8.30 hod. bude děkovná mše celebrovaná J. E. Mons. JUDr. Ing. Janem Vokálem, JU.D biskupem královéhradeckým, za účasti diecézního ředitele charity RNDr. Jiřího Stejskala a diecézního prezidenta charity Mons. Suchára.

Všichni jste srdečně zváni.