Noc kostelů 2012

Do aktivity Noc kostelů se naše farnost zapojuje již potřetí. Není třeba tudíž tuto akci příliš představovat. Přesto se však můžeme ptát, kde se vlastně vzala? Poprvé světlo světa spatřila Noc kostelů v sousedním Rakousku v roce 2005 a zaznamenala velký zájem. Proto se během dalších čtyř let rozšířila po celém Rakousku a nakonec získala své nadšené obdivovatele i za hranicemi své země. Kostely a modlitebny České republiky se připojily poprvé v roce 2009 a příležitosti zavítat do sakrálních prostor v nočním čase tenkrát využilo 90 000 návštěvníků. Zájem ze strany hostů i organizátorů ale stále rostl a každým rokem výrazně přibývalo jak otevřených kostelů, tak zájemců o jejich spatření. Nebylo tomu jinak ani v královéhradecké diecézi. V roce 2010 bylo přihlášeno kostelů 40, v roce následujícím 131, letos je již zapsáno 183 kostelů a další se stále hlásí.

Noc kostelů připadá tentokrát na 1. června, Den dětí. Program v Chrudimi proto bude ve velké míře pamatovat právě na nejmenší, na své si však přijdou hosté všech věkových kategorií. Krásu a kouzlo kostelů Nanebevzetí Panny Marie, sv. Michaela, některých kostelů mimochrudimských a budovy arciděkanství budou moci návštěvníci vstřebávat od 17 hodin prostřednictvím pestrého programu: představení pro děti „Hrnečku pař!“, vystoupení herce Miroslava Částka „Každý své břímě aneb Podobenství o dobru a zlu“, tematických prohlídek kostela, zvonice, hudebního kůru a fary... nebo dobrodružné okružní jízdy po okolí Chrudimě. Srdečně zveme.