Pouť ke sv. Jiří – Tři Bubny 29. 4. 2012

Je poslední neděle měsíce dubna. V kostele sv. Jiří u Třech Bubnů se slaví pouť tohoto světce. Za slunného, ale větrného počasí putujeme pěšky, na kolech a auty na bohoslužbu.

Již od Chrudimi nás vítá dominanta našeho cíle. Na parkovišti je autobus, který přivezl skauty z Dolního Újezdu, kteří budou provázet mši svatou liturgickým zpěvem a hudbou.

Bohoslužba probíhá v krásné duchovní atmosféře zaplněného kostela za účasti obou našich duchovních otců a krásného zpěvu a hudby skautů. Při homilii otce Jiřího je zdůrazněn význam boje proti úkladům Zlého, tak jak to činil s pomocí Boží sv. Jiří.

Po ukončení mše sv. a uděleném požehnání zůstáváme dál před kostelem. Je zde připraveno malé (ve skutečnosti velké) občerstvení. Po necelé hodině se rozcházíme domů posilněni Božím požehnáním a přímluvou sv. Jiří.

___________________________________
Sv. Jiří je patronem vojáků, zbrojířů, skautů, řezníků, sedlářů, Benátek, Německa, Janova, Portugalska, Katalánie, Řecka, Anglie.