Pouť k Panně Marii Pomocné – Chlumek 12. května 2012

V sobotu 12. 5. 2012 za chladného a deštivého počasí jsme jeli do poutního chrámu Panny Marie Pomocné na Chlumu v Luži. Je dominantou této krajiny, z daleka je vidět. Cestou jsme se modlili ranní chvály a zazpívali mariánskou píseň.

Na Chlumu nás uvítal kostelník pan František Jirásko. Po modlitbě růžence následovala mše svatá a po ní ještě májové prosby k Panně Marii. Mysleli jsme nejen na své rodiny, ale i na vás ostatní, kteří jste s námi na pouti nebyli.

Pan kostelník Jirásko nás velice pěkným výkladem seznámil s historií tohoto barokního chrámu, první zmínky padají do druhé poloviny 17. století. Při jedné návštěvě poutníků zanechal tam jeden z nich báseň „První pouť“. Byl to shodou okolností dědeček jednoho z našich farníků.

Město Luže bylo založeno mezi lety 1250 a 1300 a v té době byl nad ním založen také hrad Košumberk, který jsme si měli možnost prohlédnout od 14 hod.

Při návratu domů již nepršelo, chvílemi svítilo i sluníčko. Všichni jsme měli z této pouti radost.

Zaplať Pán Bůh za vše P. Jiřímu, P. Tomášovi, Ing. Petře Pudilové a varhanici Kateřině Jirešové.