Péče o kostely a budovy

Opravy kostela Nanebevzetí Panny Marie
Již v roce 2009 počala velká oprava vnějšího pláště kostela Nanebevzetí Panny Marie. Prostavěli jsme z dotací 1.700.000,- Kč.

Roku 2010 se ovšem k plánovaným akcím přidaly i dvě neplánované. Způsobilo je množství sněhu v zimě. To prolomilo boční střechu severní lodi a poškodilo žlaby. Pojistné plnění těchto škod vyplatila pojišťovna.

Během prvního pololetí roku vyrostla u kostela věž z lešení a řemeslníci se dali do práce na boční střeše. Objevili zde dřevomorku, a proto museli napadené prvky vyměnit a místo chemicky ošetřit.

V červnu proběhla rovněž oprava sněhem poničených nástřešních žlabů. Také tato práce byla uhrazena z pojistného plnění.

Střecha presbytáře
Pokračovala i celková oprava střechy a ve druhé polovině roku již začaly být patrné vnější změny. Na střeše presbytáře se objevila pálená krytina, což u mnohých vyvolalo otázku, proč se nahrazuje měděný plech prejzovou taškou.

Projektant, který je erudovaný odborník a který projekt zpracoval v souladu se všemi předpisy, uvádí dva hlavní důvody, proč je nutné postupně vyměnit krytinu našeho kostela. Prvním důvodem je to, že měděný plech byl položen nevhodným způsobem (probit v ploše hřeby) a do kostela zatéká. Přitom krov nad presbytářem je unikát, výjimečně dochovaná gotická konstrukce z doby kolem roku 1340. Druhým důvodem je skutečnost, že po staletí byl kostel pokryt pálenou krytinou, na presbytáři byly prejzy a na lodi tašky bobrovky. Měděná krytina, která se někomu může zdát na kostele tradiční a charakteristická, je sporným novodobým řešením. Plech byl na kostele poprvé položen někdy v 70. letech 20. století.

Střecha presbytáře v roce 2010 nebyla úplně dokončena. Veškeré práce byly hrazeny z dotací Města Chrudim, Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR – náklad 1.850.000,- Kč (500 tis., 600 tis., 750 tis.). Ty byly vyčerpány ještě před dokončením této části střechy. Byly však již podány žádosti o dotace na rok 2011, aby toto dílo i přiléhající nižší střechy mohly být toho roku dokončeny.Kostel sv. Marka v Markovicích
Z krajských dotací – 100.000,- Kč, k nimž naše farnost přidala 30.000,- Kč, pokračovala také oprava fasády kostela sv. Marka v Markovicích.Farní budova
Dalším místem, kde se pilně pracovalo na úpravách i opravách, byla fara. Začátkem roku byla z našich vlastních zdrojů dokončena úprava farního bytu (159.953,-Kč) a v listopadu byla v tomto bytě vyměněna okna, neboť starými okny zatékalo a málo tlumila hluk z ulice. Cena činila 118.800,- Kč a byla zajištěna také z vlastních zdrojů.

V tomto roce byla rovněž opravena nejproblematičtější část střechy, kam léta zatékalo. Část pozednice a konce všech krovů byly shnilé a musely být vyměněny. Tato oprava byla plně hrazena z dotací, které jsme dostali přes Biskupství královéhradecké – Fond solidarity – 175. tis., Ministerstvo kultury – via Biskupství – 300 tis., tedy celkem bezmála 500 tis. Kč. V polovině listopadu byly natřeny vstupní dveře do fary. Otec Jiří konstatoval, že vše, co se toho roku podařilo, považuje za malý zázrak.

Úpravy fary by měly pokračovat i v příštím roce. P. Jiří Heblt nechal zpracovat malou dispoziční studii, jak by v přízemí fary mohl vzniknout sál pro setkávání farníků, kuchyňka a sociální zařízení. Dosud chybí pokoj pro hosty.
Pater Jiří nás o tom všem informoval na stránkách informačního občasníku Salvátor. Prosil nás o modlitby za farnost a připomněl, že hmotné věci jsou natolik dobré, nakolik nás přibližují k Bohu.