Návštěva arcibiskupa Berana

(přepis záznamu z kroniky)

V neděli, dne 27. června 1948, při návratu z Ležáků, kde sloužil requiem u příležitosti III. národní pouti, poctil svou vzácnou návštěvou arciděkanský chrám Páně sv. Savlátora J. E. arcibiskup pražský a primas český
Msgre. Th. Dr. Josef Beran
v doprovodu svého sekretáře Msgra. Th. Dr. Jana Boukala

(následují podpisy)
+ Josef,
arcibiskup pražský, primas český

Mons. Dr. Jan Boukal,
arcib. sekretář