Sjezd u příležitost 45. výročí svěcení

(přepis záznamu z kroniky)

Dne 26. a 27. července 1948 měli v Chrudimi sjezd u příležitosti 45. letého výročí svého vysvěcení kněží, vysvěceni v roce 1903.

Při této příležitosti navštívili dne 27. července všichni v Chrudimi přítomní důstojní pánové – jubilanti arciděkanský chrám Páně v doprovodu vldp. Josefa Vrzala, kons. rady, bisk. notáře a profesora náboženství v Chrudimi, kde byli uvítáni vldp. Msgrem. Karlem Mikuleckým, arciděkanem, a dp. Drem. Karlem Jonášem, bisk. notářem a kaplanem, který jim podal výklad o chrámu Páně a o zázračném obraze sv. Salvátora.

(následují podpisy)
Josef Mašina, katecheta v. v., Kutná Hora
Václav Pleskot , farář v. v. Praskačka
Ant. Kotyza z Velimi
Švorc Eduard, farář v Kosmonosích , č. p. 458
Ladislav Hronek,děkan v Cerekvici nad Loučnou
Matouš Vycudilík , katech. v. v. v Žamberku