Posudek o obrazu sv. Salvátora

(přepis z kroniky)

Dne 22. srpna 1948 navštívil chrudimský arciděkanský chrám na pozvání vldp. Dra. Karla Jonáše známý badatel o posvátném rouchu turinském a autor světového jména
MUDr. R. W. Hynek z Prahy,
aby podal posudek o zázračném obrazu sv. Salvátora a zjevných stopách po zneuctění Švédy z hlediska lékařského

(následuje podpis)
Dr. R. W. Hynek