Svaté misie

(přepis z kroniky)

Ve dnech 30. dubna až 8. května 1949 konali v arciděkanském chrámu Páně v Chrudimi a v přifařených kostelích Obnovu sv. misie veledůstojní páni misionáři P. Jan Blesík a P. Miroslav Kružík z kongregace Redemptoristů z Prahy od sv. Kajetána.
Obnova skončila se stejným pronikavým úspěchem, jako svatá misie, konaná před rokem, ve dnech 12.–20. června 1948 za vedení týchž důstojných pánů misionářů.

(následují podpisy)
P. Jan Blesík, C. Ss. R.
Praha

P. Miroslav M. Kružík, CSsR.
Praha.