Pamětní kniha arciděkanského chrámu sv. Salvátora v Chrudimi

Z poválečných let se nám zachovala Pamětní kniha arciděkanského chrámu sv. Salvátora v Chrudimi. Obsahuje jen pět popsaných stránek o nejvýznamnějších událostech ve farnosti v napjaté poúnorové době roku 1948. Dozvídáme se o dvojí návštěvě arcibiskupa Josefa Berana, mohutných oslavách 300 let obrazu Nejsvětějšího Salvátora s desetitisícovými zástupy poutníků i o dvojích misijích redemptoristů v roce 1948 a 1949.

Kronika je uložena ve Státním okresní archivu Chrudim. Naskenovanou ji naleznete na DVD [clanky id="729"]Chrudimské letopisy[/clanky].Informace o kronice: (převzato z DVD [clanky id="729"]Chrudimské letopisy[/clanky])
Místo vedení: Chrudim.
Typ původce: církev.
Identifikační číslo: 294.
Původce: Děkanský úřad Chrudim.
Vedena v letech: 1948-1949.
Časový rozsah obsahu: 1948 (*)-1949. (* - opraven překlep)
Název: Pamětní kniha arciděkanského chrámu sv. Salvátora v Chrudimi.
Obsah: Podpisy návštěvníků v roce 1948 – mj. arcibiskup pražský Josef Beran (při návratu z pietního aktu v Ležákách),
účastníci sjezdu kněží vysvěcených roku 1903,
účastníci oslav 300. výročí obrazu sv. Salvátora (Josef Beran, Mořic Pícha), R. W. Hynek (prováděl rozbor obrazu z hlediska lékařského),
misie kongregace Redemptoristů z Prahy od sv. Kajetána (1949).
Forma dochování: Originál.
Stav vedení: Uzavřena.
Uložení: Státní okresní archiv Chrudim.
Fond: Děkanský úřad Chrudim.
Č. NAD: 319.
Č. přírůstku: 1994/017.
Vazba, adjustace: Plátěná, kožený hřbet a rohy.
Rozměry v mm: 227×306.
Stran / listů / kusů celkem: 309 s.
Popsáno listů / stran: 5 s.
Jazyk: čeština.