Zeptali jsme se Otce Tomáše...

Otče Tomáši, je před vámi poměrně velká životní změna, jak se těšíte na své nové působiště?

Změny jsou přece v životě časté a musí se s nimi počítat. V případě Rané a Skutče se těším na nová setkávání a setkávání svátostná. Věřím, že s milostí Boží budu mít lidem co dát.Když jste před třemi lety přicházel do Chrudimi, měl jste možná určité představy a očekávání. Vidíte dnes něco, co vás oproti tomuto očekávání překvapilo mile a naopak, co vás zklamalo?

Měl jsem před třemi lety obavu, jak to budu všechno časově zvládat, nyní mám pocit, že jsem měl Chrudimi dát víc. Nezažil jsem zde zklamání. Od prvních chvil jsem poznal, že jsem přijat, že sem patřím.Co si myslíte, že je pro naši chrudimskou farnost nejvíce charakteristické a čeho bychom si měli především vážit?

Važte si toho, že jste po více generací zde, že jste srostlí s místem, znáte historii, máte na co navázat. Je zde znát, že vyjadřujete touhu zachovat dědictví víry a předat dalším. Je krásné, když se zde ve farnosti zavede určitá aktivita, je zájem si ji vzít za vlastní a pokračovat.Během svého působení v naší farnosti jste toho hodně vykonal, zanecháváte zde krásnou stopu. Dala Chrudim také něco Vám?

Chrudim mi dala otevřená srdce a získal jsem zde pevná přátelství, kterých si velice vážím. Mnohokrát jsme dostali s panem děkanem nabídku bezprostřední pomoci. Upřímné díky všem!Budete nyní spravovat svou vlastní farnost, na co se chcete ve službě ranským zvlášť zaměřit?

Farnost budu spravovat excurendo, tedy jako dojíždějící. Nejprve je třeba poznávat, pochopit, sžít se, společně s lidmi růst.A nakonec, když dovolíte, jedna osobní otázka. Je těžké být knězem?

Jestliže se člověk odevzdává Boží milosti, tak být knězem znamená prožívat stálou vnitřní radost. Odpovídám: být knězem není těžké. To nejtěžší nese Spasitel, Salvátor, Ježíš Kristus.

Díky všem za tři krásné roky v Chrudimi, v modlitbě pamatuji a žehnám.

Tomáš