Kristus tě vyvolil, raduj se...

Prožíváme v těchto dnech v životě naší farnosti zřetelný zlom. Dochází k výměně kněží. Mnoho myšlenek, pocitů a rozhovorů probíhá v tomto čase v nás i mezi námi. Je to nelehký boj, který však musíme vybojovat. Snažíme se pozvednout nad pouze přirozený horizont, k Bohu. Stručný, ale výmluvný text, který jsem dostal jako přání k výročí svěcení, vám chci nabídnout jako slovo pro tyto dny.

Christus elegit te, gaude. Kristus tě vyvolil, raduj se.
V Boží mysli je od věčnosti přítomen jeden každý z nás. Každý člověk, každý věřící v Krista i každý muž povolaný ke kněžství je zahrnut v Boží lásce. Víra, stejně jako kněžství je nezasloužený dar. Kristus vyvolil Otce Tomáše i Otce Štefana, i každého z nás. S vděčností za povolání, které se rozvinulo mezi námi v obětavé službě, se rozlučme s Tomášem. S vděčností za jeho kněžské povolání přivítejme Štefana. Z jejich i našeho vyvolení se přece můžeme radovat hlubokou radostí.

Munus tuum grave, aude. Tvůj úkol je těžký, měj odvahu.
Ctnost statečnosti je kardinální, to znamená základní, nezbytná pro život. Každá změna však přináší obavy a nejistotu: „Jak to bude, jak to zvládneme?“ Strach však nemá v lásce místo, protože ochromuje a ničí jednotlivce i společenství. Obavy nesme, probojujme se skrze ně upřímnou modlitbou! Nenechme se však ochromit strachem! Máme úkol, který pravda není lehký, neztraťme však odvahu a naději.

Magna vinea, labora. Vinice je velká, pracuj.
Boží vinice je velká i vinice naší farnosti je rozlehlá. Jsme na ni všichni povoláni, abychom pracovali. Napadá mě ještě jedna varianta: Boží vinice je velká, spolupracuj. Chci poděkovat Tomášovi za tři léta kněžské spolupráce v naší farnosti. Našel jsem v něm obětavého, spolehlivého a schopného spolupracovníka. Vážím si toho společně prožitého času. Budu nadále spolupracovat s vámi a nově s Otcem Štefanem. Prosím vás o vaše nasazení pro farnost, o vaši další spolupráci.

Labor ne sit frustra, ora. Aby práce nebyla zbytečná, modli se.
Abychom se ubránili frustraci, zmarnění toho dobrého, co nám bylo dosud dáno, modleme se. Nezapomínejme hledět na Boha. Abychom neutonuli jen v přirozeném přístupu, pozvedejme se k Bohu. S modlitbou se rozlučme s Otcem Tomášem, s modlitbou přivítejme Otce Štefana.

I já se zvlášť v těchto dnech za každého z vás modlím a na vaši modlitbu spoléhám. Ze srdce vám žehná P. Jiří