Memorabilienbuch der k. Kreis- und Leibgedingstadt Chrudimer Dechantei. Anfangend vom Jahre 1836.

Kronika mapující dějiny děkanství a později arciděkanství chrudimského byla vedena od roku 1836. Má popsáno více než 800 stran a kromě češtiny je použita i němčina a latina. Pro svůj velký rozsah vedle ní vznikla ještě [clanky id="728"]kronika s indexováním[/clanky] jednotlivých položek.

Mimo jiné se tu dočteme i o pamětní knize děkanství ze 17. století, patrně nejstarší kronice vedené v našem městě, která byla v roce 1888 zapůjčena řediteli obecních úřadů Aloisi Gallatovi, ale nebyla od té doby dosud nalezena.

Na DVD [clanky id="729"]Chrudimské letopisy[/clanky] najdete 91 naskenovaných stran.Informace o kronice: (převzato z DVD [clanky id="729"]Chrudimské letopisy[/clanky])
Místo vedení: Chrudim.
Typ původce: církev.
Identifikační číslo: 287.
Původce: Děkanský úřad Chrudim.
Vedena v letech: 1836-1937.
Časový rozsah obsahu: 888-1937.
Název: Chrudimer Kreis. Kreisstadt Chrudim. Memorabilienbuch der k. Kreis- und Leibgedingstadt Chrudimer Dechantei.
Anfangend vom Jahre 1836.
Obsah: V úplnosti:
- Tištěné Chotkovo nařízení o vedení pamětních knih.
- Poplatky děkanství od obce Chrudim, z panství Slatiňany a Heřmanův Městec (1834-1841).
- Dějiny a pamětihodnosti města Chrudimi a jeho okolí od roku 888, výčet a životopisy chrudimských farářů a děkanů od roku 1358, památky v chrudimských kostelech, významné historické události od roku 1421. Doplněno pozdějšími přípisky (asi 1846-1876).
- Války o rakouské dědictví a pobyt pruského krále Friedricha II. v Chrudimi (1742), vlepený záznam o ztrátě Liber memorabilium z roku 1624, kterou si od děkanského úřadu zapůjčil Alois Gallat v roce 1888.
- Požár v Poličce (1845).
- Slavnostní otevření železnice z Prahy do Olomouce (včetně popisu slavnosti v Pardubicích a textu oslavné básně pardubických).
- Úmrtí a pohřeb Jana Pernera (1845)
- Přeložení chrudimského kaplana (1846).
- Dokončení stavby mostu přes Chrudimku a opis pamětního tisku se statistickými údaji o městě a jeho vesnicích (1845).
- Další významné události roku 1845.
- Obsazení místa chrudimského kaplana (1846).
- Řešení odkazu Jindřicha Talacka z Ještětic (1758-1841).
- Poplatky a deputáty pro děkanství z města Chrudimi, panství Nasavrky a Heřmanův Městec (1797-1846), příjmy děkana z bohoslužeb v kostele sv. Jiří (Tři Bubny), poplatky a deputáty pro děkanství z města Chrudimi, panství Nasavrky
a Heřmanův Městec (1797-1825), vlastnictví pozemků u Slatiňan na panství Nasavrky (1762-1828), vlastnictví nemovitostí
u Úhřetic na panství Rosice (1683-1843), odkaz Talacka z Ještětic a vlastnictví pozemků na parkánu v Chrudimi (1843), sumář pozemků náležejících děkanství (1841-1844), vlastnictví pozemků na panství Rosice (1845).
- Oslava výročí obrazu sv. Salvátora (1848).
- Příchod nového děkana do Chrudimi (1848) a jeho činnost.
- Události v letech 1850-1852, 1854-1856, 1873-1886, 1888-1889 (též zmínky o období od roku 1863) - především místní a z oblasti náboženského života.
- Poplatky pro chrudimského děkana a slatiňanského faráře, Talackovský dvůr (1888-1890).
- Činnost jednoty pro výzdobu děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie (1890).
- Prodej pozemku od Talackovského dvora (1890).
- Návštěva královéhradeckého biskupa Josefa Jana Haise (1890).
- Prodej církevních pozemků pro stavbu železnice a pozemků od Talackovského dvora (1889-1891).
- Vnitřní výzdoba kostela Nanebevzetí Panny Marie (1891).
- Prodej pozemků pro stavbu železnice (1891).
- Příjmy děkanství z cvetlerovského odkazu, patronát kostela v Kočí (1892).
- Vnitřní výzdoba kostela Nanebevzetí Panny Marie (1892).
- Prodej pozemků od kostela sv. Michaela (1892).
- Vnitřní výzdoba kostela Nanebevzetí Panny Marie (1892).
- Úmrtí královéhradeckého biskupa Josefa Jana Haise a jmenování nového biskupa Eduarda Jana Nepomuckého Brynycha (1892-1893).
- Posvěcení nového děkanství, kostela Nanebevzetí Panny Marie a obchodní akademie (1893).
- Povýšení děkanství na arciděkanství (1894-1895).
- Události let 1896 a 1897.
- Řešení dluhů děkanství (1897).
- Události let 1898, 1899, 1907, 1908 (mj. kostely v Markovicích a sv. Jiří).
- Prodej pozemků Karlu Horkému (1899).
- Události let 1900-1937.
- Zádušní majetek (1904).
- Oltáře v kostelech Nanebevzetí Panny Marie, sv. Kateřiny a v kapli Pedagogia (1906-1907).
- Seznam náboženských soch a obrazů v Chrudimi (1836-1837, 1908).
- Udržování misionářského kříže, sirotčí fond (1908).
- Prodej pozemků u kostela sv. Jiří (Tři Bubny) pro stavbu silnice (1909).
- Rozšíření hřbitova v Pouchobradech (1911).
- Podpisy účastníků setkání? s královéhradeckým biskupem při kanonické vizitaci (1912).
- Podpis ministra spravedlnosti (s. d.).
- Dějiny školství v Chrudimi od 14. století.
- Fase škol v Kočí, Orli, Třibřichy (1856-1863).
Mj. zmíněny vsi Bylany, Kočí, Markovice, Orel, Pouchobrady, Slatiňany, Sobětuchy, sv. Jiří (Tři Bubny), Topol, Trpišov, Třibřichy, Vestec (u Chrudimi), Vlčnov, mlýn Červenec.
Forma dochování: Originál.
Stav vedení: Uzavřena.
Uložení: Státní okresní archiv Chrudim.
Fond: Děkanský úřad Chrudim.
Č. NAD: 319.
Inv. č.: 5.
Vazba, adjustace: Kožená.
Rozměry v mm: 270×408.
Stran / listů / kusů celkem: 1416 s.
Popsáno listů / stran: 804 s.
Jazyk: čeština, latina, němčina.