První, ztracená chrudimská kronika

»Patrně nejstarší chrudimskou pamětní knihou byla kronika chrudimského děkanství založená podle dochovaných zpráv v roce 1624. Její osud může sloužit jako příklad typické ztráty, k níž často docházelo a bohužel dochází i dnes. Nemohly za ni ani válečné události, ani požár, povodeň, chamtivost, hloupost, či lidská zloba, nýbrž zápůjčka. V jedné z kronik chrudimského děkanství (identifikační číslo 287) se dočteme, že 21. července roku 1888 si Liber Memorabilium z roku 1624 vypůjčil ředitel obecních úřadů Alois Gallat. Následují mimo jiné tato slova: „Kniha ta byla všemožně hledána, ale nenalezena [...] Po smrti Al. Gallata [7. září 1901] bylo hledáno v jeho celé domácnosti a jeho archiváliích, jakož i v městsk[ém] úřadě v jeho psacím stole a nic nenalezeno. [...] Přec není možno, aby zmizela ze světa úplně.“ Kdyby se zápůjčka zpozdila o pár let, nepochybně by kronika neunikla pozornosti Čeňka Floriána, prvního městského archiváře a největšího znalce chrudimské historie v první polovině 20. století, a všechno mohlo být jinak.« (citace z Boček, Petr; Šulc, Ivo – [clanky id="729"]Chrudimské letopisy[/clanky]. Chrudim 2008, str. 7.)Informace o kronice: (převzato z DVD [clanky id="729"]Chrudimské letopisy[/clanky])
Místo vedení: Chrudim.
Typ původce: církev.
Identifikační číslo: 593
Původce: Děkanský úřad Chrudim.
Vedena v letech: 1624?-?.
Časový rozsah obsahu: ?.
Uložení: Ztracena.