O kronikách naší farnosti

Novodobá kronika
V současné době se naše farnost snaží poctivě vést [clanky id="731"]aktuální kroniku[/clanky] a podle možností doplnit informace z let minulých. Prozatím je hotový rok 2010. Kronika se vždy vede s odstupem po uplynutí celého kalendářního roku.

Nelehkým úkolem kronikářky byla pověřena paní Eva Vojnová. Kdybyste jí mohli nabídnout svou pomoc, jistě vám bude vděčna.Poválečná kronika
[clanky id="719"]Kronika[/clanky] byla vedena v pohnutých letech 1948 a 1949. Proto skýtá pouze pět záznamů, které kompletně nabízíme přepsané na našem webu.Nejstarší kroniky
Na farních stránkách naleznete v současné chvíli pouze stručné informace o prvních čtyřech kronikách naší farnosti.

Vůbec [clanky id="726"]první[/clanky], vzniklá nejpozději roku 1624, se nedochovala.

[clanky id="727"]Liber Memorabilium[/clanky] byla vedena v průběhu 18. a 19. století.

[clanky id="725"]Memorabilienbuch der k. Kreis- und Leibgedingstadt Chrudimer Dechantei[/clanky] pokrývá rozmězí let 1836 až 1937. K ní je pořízen i [clanky id="728"]indexový soupis[/clanky] jednotlivých záznamů.