Současná kronika

V roce 2011 se začala opět psát kronika naší farnosti. Rádi bychom, aby podrobně mapovala aktuální dění ve farnosti a podle možností zachytila i nejdůležitější události předchozích let. Originální podoba je tištěná, i když ji pro vás rádi budeme zveřejňovat on-line.


Informace o kronice:
Místo vedení: Chrudim.
Typ původce: církev.
Původce: Arciděkanský úřad Chrudim.
Vedena v letech: 2011–.
Časový rozsah obsahu: 2010.
Název: Farní kronika.
Obsah: - Personální stav
- Náboženský, duchovní a společenský život farnosti
- Péče o kostely a budovy
- Spolupráce s městem Chrudim
- Skupiny ve farnosti
- Důležité události v daném období
Forma dochování: Originál.
Stav vedení: Otevřena.
Uložení: Římskokatolická farnost – arciděkanství Chrudim.
Popsáno listů / stran: 11 s.
Jazyk: čeština.