Rozhodnutí diecézního biskupa o odpustcích v Roce víry

V návaznosti na dekret papeže Benedikta XVI. o udělování odpustků v Roce víry ustanovuji následující posvátná místa, na kterých lze kdykoliv během Roku víry (od 11. října 2012 do 24. listopadu 2013), za podmínek daných dekretem, získat plnomocné odpustky:

– katedrála Svatého Ducha v Hradci Králové
– arciděkanský kostel sv. Bartoloměje v Pardubicích
– chrám sv. Barbory v Kutné Hoře
– poutní a farní kostel Panny Marie Pomocnice na Chlumku v Luži
– poutní kostel Sedmi radostí Panny Marie v Malých Svatoňovicích
– poutní a farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově
– opatský a farní kostel Narození Panny Marie v Želivi
– farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti
(doplněno později:) poutní kostel sv. Alfonse v Koclířově
(doplněno později:) farní kostel sv. Petra a Pavla v Novém Hrádku (v období od 18. května 2013 do 16. října 2013 včetně)Zároveň stanovuji následující dny, kdy lze na kterémkoli posvátném místě, za podmínek daných dekretem, získat plnomocné odpustky:

8. 12. 2012 – slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
25. 12. 2012 – slavnost Narození Páně
1. 1. 2013 – slavnost Matky Boží, Panny Marie
31. 3. 2013 – slavnost Zmrtvýchvstání Páně
5. 7. 2013 – slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy
15. 8. 2013 – slavnost Nanebevzetí Panny Marie
24. 11. 2013 – slavnost Ježíše Krista KráleDnem papežského požehnaní, spojeného s odpustky, stanovuji 19. 5. 2013 – slavnost Seslání Ducha Svatého. Požehnání bude uděleno v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové.

+ Mons. Jan Vokál
biskup královéhradecký