Opravený sanktusník

Při letošních opravách kostela Nanebevzetí Panny Marie dodavatelská firma stihla termín a odvedla kvalitní práci, jak můžete sami posoudit. Závěr letošní stavební sezony však byl výjimečný tím, že na sanktusníku jsme vztyčili opravený kříž a do báně vložili pouzdro se zprávou těm, kteří budou kostel opravovat po nás.

Fotografie ze vztyčování křížeTuto neopakovatelnou chvíli jsme prožili ve středu 14. 11. v odpoledních hodinách za krásného slunečného počasí. Sešli jsme se my z fary se zástupci dodavatele, s řemeslníky a s projektantem před kostelem. Na jeho schodiště byl položen opravený kříž na znamení toho, že Pán Ježíš se pro nás ponížil až k smrti. Tento kříž jsem požehnal a pak jsme do připraveného plechového tubusu vložili spolu s Ing. Vízkem zmíněnou zprávu. Fotografie ze vztyčování křížeTa obsahuje pamětní spis, který má být určitým poselstvím pro ty, kdo pouzdro otevřou. K němu je přidána příloha obsahující tři kapitoly. Ta první pojednává o kněžích a o dalších bratřích a sestrách sloužících v naší farnosti v této době. Druhá kapitola se zabývá opravami kostela a fary. Konečně třetí stručně zachycuje farní život v našich dnech. Zástupce dodavatele uložil ještě do pouzdra informace o své firmě, a také jsme přidali několik fotografií z probíhající opravy.

Fotografie ze vztyčování křížeS křížem jsme pak vystoupili do výše až k vrcholu sanktusníku. Snažil jsem se větší část výstupu tento kříž nést. Není nijak zvlášť těžký. Než byl kříž vyvýšen nad sanktusníkem, což jsem vnímal jako velmi symbolické a výmluvné, klempíři zaletovali schránku tak, aby do ní nepronikla voda. Pak vložili tento předmět do báně a nakonec upevnili kříž. Ve výšce, která je obvykle přístupná jen ptákům, jsme mohli prožít neopakovatelný pocit: sem už se člověk podruhé nedostane. S jistým smutkem jsme nakonec sestoupili na pevnou zem. Zůstala však víra, že kříž nás stále zaštiťuje a chrání mocí a láskou Toho, který na něm byl vyvýšen.