Nástěnka 2012 - Láska

Povinnost bez lásky činí mrzutým.
Odpovědnost bez lásky činí bezohledným.
Spravedlnost bez lásky činí tvrdým.
Moudrost bez lásky činí hrozným.
Přátelství bez lásky činí falešným.
Pořádek bez lásky činí malicherným.
Čest bez lásky činí domýšlivým.
Majetek bez lásky činí lakomým.
Víra bez lásky činí fanatickým.
Život bez lásky je nesmysl.
Ale život v lásce je štěstí a radost.


Jenom Bůh může dát víru, ale ty o ní můžeš dát svědectví...
Jenom Bůh může dát naději, ale ty můžeš vlít důvěru svým bratřím...
Jenom Bůh může dát lásku, ale ty můžeš naučit milovat...
Jenom Bůh může dát pokoj, ale ty můžeš zasévat jednotu...
Jenom Bůh může dát sílu, ale ty můžeš být oporou...
Jenom Bůh je cesta, ale ty ji můžeš ukázat ostatním...
Jenom Bůh je světlo, ale ty ho můžeš zapálit v lidských očích...
Jenom Bůh je život, ale ty můžeš v ostatních vzkřísit touhu žít...
Jenom Bůh může udělat to, co se zdá nemožné, ale ty můžeš udělat to, co možné je...
Jenom Bůh sám sobě stačí, ale raději spoléhá na tebe!


Víra vidí, láska jedná. Láska nejen dobře jedná, láska i činí dobrým. Probouzí k životu dobro, které víra objevila novým pohledem na skutečnost. Láska proměňuje skutečnost, dobře ji formuje, utváří v ní to dobré. Víra dává nový smysl, láska proměňuje.
(Anselm Grün: Proměňující moc víry, Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří 1998, str. 29)


Je obrovský rozdíl mezi tím, když člověk ví, že je milován, a když prožívá, že je milován.
(David Torkington, Poustevník, Karmel. nakl., 1999; str. 37)


Těsno není tam, kde je málo místa, nýbrž tam, kde není místo pro lásku.
(Pavel Kosorin, Křesťanské aforismy, str. 86)


Pravda říká: „Jsi umazaný.“
Láska říká: „Umyji tě.“
Pravda volá: „Jsi zraněný.“
Láska volá: „Vyléčím tě.“
Pravda křičí: „Jsi ohrožený.“
Láska křičí: „Zachráním tě.“
Poslouchej pravdu i lásku!
Poslouchej „otce“ i „matku!“
Následuj pravdu i lásku!


Není lásky bez pravdy.
(Jan Pavel II. in: André Frossard, Portrét Jana Pavla II., str. 46)


Milovat znamená žít životem toho, koho milujeme.
(L. N. Tolstoj)


Šiřte lásku všude, kam jdete: nejdřív u vás doma. Věnujte lásku svým dětem, své ženě nebo muži, sousedům od vedle... Nikdy nedopusťte, aby od vás nějaký člověk neodešel lepší a šťastnější.
Buďte živým projevem Boží laskavosti, laskavosti ve tváři, v očích, úsměvu, v srdečném pozdravu.
(Matka Tereza)


Každý z nás je uskutečněná Boží myšlenka, Boží přání, které nabývá formy, každý z nás je vtělená Boží láska.
(Henri Boulad: Im Licht der Hinwendung, Veritas, Linz 1988)


Proč jsou Vánoce tak krásné? Protože tehdy přestáváme myslet na sebe a přemýšlíme, jak udělat radost druhým.