První list svatého apoštola Jana: vstupní slovo

Úryvek z Bible.
„Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme: Slovo života. Ten Život byl zjeven, my jsme Jej viděli, svědčíme o Něm a zvěstujeme vám Život věčný, který byl u Otce a nám byl zjeven. Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem. To píšeme, aby naše radost byla úplná.“ (První list svatého apoštola Jana, 1. kapitola, 1. až 4. verš)Myšlenka.
Evangelista Jan nám ve svém listu předává svědectví o Pánu Ježíši. Společně s ostatními apoštoly s Ním žil a setkával se s Ním i po Ježíšově zmrtvýchvstání. Všechnu radost si nemůže nechat pro sebe. Přeje si, aby i ostatní poznali pravý Život – Boha – bez Něhož nelze dosáhnout opravdového štěstí a pokoje.

Bůh je Život. Od Něj všechno pochází a k Němu všechno směřuje. V Něm je nám slíbena spása, Život věčný. V nebi se setkáme s Otcem, Synem i Duchem Svatým. Nejdříve ale musíme po Bohu zatoužit, poznávat Ho a hlavně si Ho zamilovat.

Až se sjednotíme s Bohem, můžeme tvořit společenství i s ostatními věřícími. V rámci ekumenických modliteb prosme za jednotu křesťanů. Abychom nehleděli jen na vnější znamení a neodsuzovali lehkovážně druhé, ale ve svém srdci upřímně toužili po Dobru s velkým „D“. Jedině pak může být naše radost úplná.