Nástěnka 2013 - Džbán (modlitba chudého)

Pane Bože, promiň mi, jestli Tě ruším,
ale před chvílí mě napadlo,
že možná potřebuješ nějakého nového svatého.
A tak jsem přišel, abych se jím stal.
Pokud ovšem chceš.
Na světě je možná spousta dokonalých lidí,
ale mezi ty já nepatřím.
Jsou dokonalí lidé,
kteří Ti přinášejí mnoho obětí.
Zaznamenávají si je do svých diářů,
aby Ti je mohli připomenout,
kdyby ses snad spletl při počítání jejich zásluh.
Já nerad přináším takové oběti,
protože mi to připadá zbytečné.
Co Ti dávám já, Pane?
Ty dobře víš, že je to jen to, co si bereš sám,
aniž bys žádal o mé dovolení.
Všechno, co já můžu dělat, je neremcat.
Jsou také lidé, kteří napraví každý týden jednu svou chybu.
Ti se tedy stanou dokonalými už začátkem příštího pololetí.
Tohle já taky nedělám, protože nevím,
jestli budu živ ještě začátkem příštího týdne.
Jsi totiž velmi nepředvídatelný, můj Bože!
A přiznám se, že mám vlastně rád ty své chyby,
které ke mně patří už tolik let.
A už tolik let se snažím podléhat jim co nejméně.
Dokonalí lidé mají tolik dobrých vlastností,
že jim v srdci už nezbývá na nic jiného místo.
Ale Tvoji svatí, Bože, jsou jako prázdné džbány,
které Ty sám plníš svou milostí,
takže přetékají Tvou láskou a Tvou svatostí.
A já, Pane, jsem prázdný džbán,
jen s trochou bláta na dně.
Ten džbán není moc čistý, ale vím,
že Ty nějaký ten prášek na čištění máš.
A k čemu by ten nebeský prášek sloužil,
když ne na naše umytí před použitím?
Jestliže mě za svatého nechceš, Pane Bože,
nebudu naléhat.
Přemýšlej však o mé nabídce,
je myšlena vážně.
A až půjdeš nabrat víno své lásky,
nezapomeň, že máš kdesi na zemi
malý hliněný džbán,
který je tu k Tvým službám.
(PEYROUS, Bernard a POMPIGNOLI, Marie-Ange. Potká jezuita františkána--. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009, s. 23-24.)


Ty mě voláš a ptáš se, čím bych chtěl být.
Často jsem o tom přemýšlel. Odpověď neznám.
Přichází mi na mysl to i ono.
Pokud jsi zde, chci být s Tebou.
Ptáš se mě, čím bych chtěl být.
Řekni mi, čím chceš, abych byl.

Stvořil jsi mě.
Abych dělal, co je určeno jen pro mě a pro nikoho jiného.
Mám v Tvých záměrech a v Tvém světě místo, které nemůže zaujmout nikdo jiný.
Ať jsem chudý nebo bohatý,
vážený nebo pohrdaný před lidmi,
Ty mě voláš jménem.
(Převzato z http://www.jph-lmjk.cz/)