Poděkování za rozloučení

Otec biskup Jan Vokál nás dva spolu s Honzou Pitřincem z Červeného Kostelce poslal, abychom další tři roky studia teologického vzdělání při přípravě ke kněžství dokončili v Římě. Rádi jsme jeho nabídku přijali a náš odjezd naplánovali na poslední srpnový den.

Královéhradečtví bohoslovciSpolu s naší farností jsme prožili krásné prázdniny, během nichž jsme mohli mimo jiné zavítat na cyklovýlet do Alp, prožít „osmdesát dní“ na cestě kolem světa při letním táboře či oslavit chrudimskou Salvátorskou pouť. Na samý závěr jste pro nás nachystali pestrou škálu překvapení, za něž vám chceme moc poděkovat.

Při vstupu do kostela v pátek 30. srpna 2013 jsme zaslechli tóny připravujícího se Hlubokého koření. Ve mši svaté jsme společně prosili o Ducha svatého do nového školního roku. Na cestu do italské metropole jsme od vás dostali tři milé dárky: bílé tričko do parného vedra s rastrem našeho kostela a QRC odkazem na náš farní domov, hrneček na teplý čaj do chladných zimních měsíců s tváří Nejsvětějšího Salvátora a přáním, abychom s Jeho pohledem prošli celou zem, a nakonec tučně nabitou obálku. Děkujeme za vaši štědrost!

Po bohoslužbě jsme se přesunuli na faru, kde jste nás vyprovázeli svými přáními a ubezpečením o svých modlitbách. Od Hlubokého koření jsme dostali originální zbrusu novou vlastnoručně vyrobenou hru SuperFarář, na jejíž vyzkoušení se velmi těšíme...

Když byl jednou na zahraniční cestě zaskočen velkorysým přivítáním červeným kobercem a srdečným programem kardinál Christoph Schönborn, přistoupil k němu jeden z organizátorů a řekl: „Eminence, nemyslete si, že tito lidé toto všechno učinili pro Christopha Schönborna. Oni to učinili pro Ježíše Krista.“ A tak spolu s vámi chceme děkovat Bohu za dar povolání, které dává jenom On. A spolu s vámi prosíme o vytrvalost na cestě a aby církev skrze naše představené poznala, zda je naše povolání pravé.

Díky za vše!