Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 20. října 2013

Milí přátelé misií,

letos nás k podpoře Misijní neděle poprvé vybízí Svatý otec František. Právě on během nedávné cesty do Brazílie navštívil chudinskou čtvrť, kde řekl: „Přál jsem si zaklepat na každé dveře, pozdravit a rozmlouvat, jako bych byl doma mezi přáteli, a naslouchat srdci každého člověka. Umění přijímat je velice důležité. Pokud někoho velkoryse přijmeme a něco s ním sdílíme – trochu jídla, prostor svých domovů či svůj čas, nejenom nezchudneme, ale obohacujeme se. Sbírka na misieVím dobře, že zaklepe-li u vašich dveří hladovějící člověk, vždy naleznete způsob, jak se s ním o jídlo rozdělit. Jak říká přísloví, »do hrnce s fazolemi lze vždy přilít vodu«. Je to tak? Ano, vždy lze přilít další vodu... A vy se dělíte s láskou, čímž ukazujete, že pravé bohatství nespočívá ve věcech, nýbrž v srdci!“

Od papeže Františka, se kterým jsem měl možnost se osobně pozdravit, vyřizuji díky a požehnání vám všem, kdo Papežská misijní díla podporujete. Je to jistě důvod k veliké radosti a vděčnosti Bohu, že celkové příjmy z České republiky za uplynulý rok překročily 32,3 miliónů Kč, což je ve srovnání s předchozím rokem téměř o 6 milionů více a zároveň největší částka za rok vůbec. Tato úžasná odpověď na rostoucí bídu ve světě je důkaz vaší štědrosti!

I v tomto roce před námi stojí nelehký úkol. Na naši pomoc čeká v 18 diecézích a 8 zemích přes 67 500 chudých dětí, např. z Ugandy, Zambie, Keni, Bangladéše a Srí Lanky. Podporujeme vzdělávání, zajištění pitné vody a provoz sirotčinců, katechetické a potravinové programy, lékařskou péči, děti trpící z důvodů HIV/AIDS apod. Velmi důležitá je i naše letošní podpora studia pro přibližně 300 bohoslovců ve 4 seminářích v Keni, Ugandě a Zambii.

V rámci sbírky z Misijní neděle se soustředíme na 11 diecézí v Ugandě, Zambii, Bangladéši a Srí Lance. Jedná se například o pomoc při zajištění chodu diecézí, stavby či rekonstrukce 11 kostelů a 20 klášterů, far, center, domu pro staré a nemocné. Jen na Srí Lance napomůžeme mimo jiné ke stavbě či opravě 20 objektů v 7 diecézích, k nákupu audiovisuálních vybavení pro tvorbu mediálních a vzdělávacích programů.

Sám jsem během pobytu v misiích díky štědrosti místních lidí mnohokrát jedl právě fazole, o kterých Svatý otec hovořil v Brazílii. Odpovězme i my na prosby z misií a klepání potřebných, kteří stojí u dveří našich srdcí. Nabídněme své modlitby, oběti i skutky lásky. Papež František chce, abychom si neustále připomínali, že pouze schopnost sdílení nás skutečně obohacuje; vše, co sdílíme, se násobí. Prožijme tedy i my v tomto duchu Misijní neděli a rozdělme se s potřebnými ve světě. Stejně jako před rokem si můžeme vzít za vzor chudé rybáře, kteří věnovali pro misie jednodenní výdělek. Upřímně oceňuji Vaše, nejen jednodenní, nasazení pro misie, vyprošuji ochranu Panny Marie, Královny misií, a ujišťuji Vás, že Bůh sám Vaši štědrost jistě odmění.

P. Jiří Šlégr
Národní ředitel Papežských misijních děl