Pastýřský vzkaz biskupa k volbám

Pastýřský vzkaz diecézního biskupa Jana Vokála k parlamentním volbámBratři a sestry v Kristu,

naléhavě Vás všechny prosím, abyste o příštím víkendu šli k volbám a podpořili v nich odnoty, které jsou v souladu s naším přesvědčením a vírou. Nechci Vám doporučovat žádnou konkrétní stranu ani kandidáta, ale prosím Vás, abyste hlasovali pro ty, kdo ctí svobodu a odpovědnost jednotlivce, kdo nám nebudou bránit vnášet do světa hodnoty Kristova Evangelia, kdo Církvi umožní ve společnosti svobodně žít a působit. Nedávejme prosím přednost laciným příslibům snadno získaného bohatství před důrazem na to, že každý z nás má za sebe i za druhé odpovědnost před Bohem a tuto odpovědnost z něj nikdo nemůže sejmout. O účast ve volbách zvlášť prosím mladé lidi, kteří jsou v každé společnosti nositeli naděje.

Všem Vám srdečně děkuji a žehnám.

Váš biskup
+ Jan