Den Bible 2013: dopis kardinála Duky

Vážení přátelé,

v závěru „Roku víry“ si s vděčností uvědomujeme, že jsme měli více možností zapojit Písmo svaté aktivněji do svého života. Letošní Den Bible může být opět impulsem, jak učinit Boží slovo součástí každého dne.

V naší zemi existuje několik institucí, které se věnují Bibli. Většina z nich se zaměřuje na tisk a distribuci Písma svatého. České katolické biblické dílo však usiluje o to, aby lidé, kteří už mají Bibli, ji také četli a správně jí rozuměli. Proto pořádáme metodické kurzy vedení biblických skupinek, biblické duchovní obnovy, kurzy výroby biblických postaviček a jiné. Naše praktická práce s Biblí je zaměřena na mládež, rodiny, dospělé i seniory. V minulém roce jsme uspořádali kurzy ve 40 farnostech různých diecézí České republiky, kterých se zúčastnilo na 1500 lidí.

V minulém roce jsme se přestěhovali z Dolan do Samotišek pod Svatým Kopečkem u Olomouce. Tím jsme mimo jiné snížili režijní náklady na minimum. Náš dům se stal základnou pro výjezdy do diecézí. Režijní náklady v této budově klesly o 90% ve srovnání s minulými lety.

Biblické dílo pokračuje v úsilí, které směřuje k správnému porozumění Písmu svatému ze strany všech, kteří mají o četbu Bible zájem. Bez vaší další podpory bychom ovšem jen stěží mohli pokračovat ve své práci. Chtěl bych tedy opět každému z vás poděkovat za finanční i modlitební podporu Biblického díla. Z loňské sbírky jsme obdrželi 640.000,- Kč. Finanční prostředky jsme využili pro práci s lidmi.

Impulsy pro slavení Dne Bible a informace o našich aktivitách se nacházejí na internetových stránkách www.biblickedilo.cz.

S vděčností za Vaše modlitby i za finanční podporu vám žehná

+ Dominik kard. Duka OP
arcibiskup pražský
a předseda správního výboru ČKBD