Vzniká nové dobrovolnické centrum

Velice rád vás informuji o vzniku nového DOBROVOLNICKÉHO CENTRA při Farní charitě Chrudim (Školní náměstí 56, Chrudim)! Jde o výsledek snahy přiblížit chrudimskou charitu zase o něco více jejím klientům i široké veřejnosti a o úsilí o rozšíření a zkvalitnění poskytovaných služeb. Cílem centra bude aktivní vyhledávání lidí, kterým nevadí pomáhat druhým v nouzi ve svém volném čase, a jejich vysílání tam, kde je to potřebné a je o to zájem.

A takových lidí (i když to tak vždy nemusí vypadat) je v naší společnosti naštěstí stále mnoho! Ne každý má ale možnost či jasnou představu, jak, kde a komu by mohl pomáhat. Naše centrum poskytne případným zájemcům o pomoc nabídku možných činností a bude také otevřeno návrhům a nápadům veřejnosti jak a kde pomoc realizovat. Centrum bude zároveň nabízet profesionálně vedený „servis potřeb dobrovolníka“, tzn. pojištění dobrovolníků, jejich proškolení a přípravu před samotnou činností i v jejím průběhu, supervize a další benefity napomáhající bezpečnému a kvalitnímu provádění pomoci druhým z dobré vůle.

Že vám ale stále není zcela jasné, jak to vlastně funguje a jak je možné se do této činnosti zapojit? Vše bude dopodrobna probráno na dvou PŘEDNÁŠKÁCH S DISKUZÍ na téma Co je to dobrovolnictví a jak skrze ně pomáhat druhým, které proběhnou v termínech adventních nedělí 1. 12. a 15. 12. vždy po mši od 10:00 dopoledne na faře Římskokatolické farnosti – arciděkanství Chrudim, Školní náměstí 56, kde se také nachází sídlo Farní charity Chrudim. První přednáška s diskuzí se bude věnovat obecně dobrovolnictví. Přednášku a následnou diskuzi povede PhDr. Jiří Tošner, předseda o. s. Hestia Národního dobrovolnického centra. Druhá přednáška bude zaměřena na konkrétní možné činnosti centra. Poté bude následovat diskuze nad dalšími možnostmi činnosti centra. Přednášku a diskuzi povede koordinátor dobrovolníků Farní charity Chrudim Bc. Lukáš Roztočil, Dis., na kterého se také můžete kdykoli obrátit se svými dotazy a připomínkami na mailu roztocill@seznam.cz nebo na tel. 608 054 111. Více informací naleznete také na www.chrudim.charita.cz.