Výroba adventních věnců

Už se stalo dobrým zvykem zakončovat církevní rok společnou výrobou adventních věnců na faře. Nebude tomu jinak ani tento rok. Máte-li chuť vstoupit do adventního času se svým vlastnoručně zhotoveným věncem, udělejte si čas v sobotu 30. prosince od 14:30 hodin. S sebou si vezměte korpus věnce, 4 svíčky, bodce pod ně a zdobení. Chvojí bude zajištěno. Doporučujeme přibalit svačinu. Věnce budou požehnány v neděli při mši svaté.

Pro zájemce z řad mladších farníků bude připraveno tvoření adventní lucerničky. Děti ať si s sebou přinesou zavařovací sklenici (cca velikosti od okurek) a nůžky (zručnější děti rovné manikúrní).

Letos se můžete těšit na zpestření akce v podobě spolupráce s nově vznikajícím dobrovolnickým centrem, které přivede na tuto akci nové účastníky, s nimiž bude plést věnce. Ty budou nabídnuty v kostele po posvěcení ke koupi těm, kteří nemohou nebo nechtějí přijít si věnec uplést sami. Výtěžek půjde na provozní náklady nově vznikajícího dobrovolnického centra v Chrudimi.