Duchovní podněty k prožívání adventu

První neděle
„Ježíš neřekl: ‚Jdi‘, ale ‚Jděte‘. Jsme posláni společně.“
Svatý otec František, homilie na závěr Světových dní mládeže v Riu de Janeiru, červenec 2013

Druhá neděle
„Když vás vyzývám, abyste se stali svatým, žádám po vás, abyste se nespokojovali s druhořadými volbami.“
Svatý otec Benedikt XVI. k mladým, Londýn, září 2010

Třetí neděle
„Maria je velká právě proto, že nechce udělat velkou sebe, nýbrž Boha.“
Encyklika Deus Caritas Est, 41.

Čtvrtá neděle
„Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marií."
Mt 1,20