Zápis setkání pastorační rady 26. listopadu 2013

Zápis ze setkání Pastorační rady farnosti dne 26. 11. 2013


Přítomni: P. Jiří Heblt, Josef Boháč, Josef Drahokoupil, Klára Fidlerová, Viliam Kopecký, Petr Soukal, Marie Šmídková, Hana Petrusová, Petra Pudilová, Soňa Vtípilová

Omluveni: P. Štefan Brinda, P. Pavel Hájek, Tomáš PavlíkProgram:

1. Farní ples nebo společenský večer – aktivita podpořena, schválena možnost pořádat ples jako závěrečnou animátorskou práci (Jan Soukal). Předně se bude shánět prostor, kde se bude moci ples konat.
Jednou z možností je konat společenský večer v nově opraveném sálu chrudimského gymnázia

2. Letní dominikánské misie – podle slov p. Rosenbauma, není možné sestavit kvalitní tým pro konání Dominikánských misií během školního roku. Odsouhlasen návrh na pořádání misií v termínu
17. – 24. 8. 2014.

3. Tichá adorace – návrh na přesunutí páteční tiché adorace na dobu přede mší svatou. Od doby adventní od 17:30 do 18:00, od jarního období pak od 17:00 do 18:00.

4. Vánoční svátky
- V neděli 1. 12. bude od 16 hodin otevřen kostel pro zájemce z řad návštěvníků rozsvěcení vánočního stromu na náměstí. Zajistí průvodci.
- 23. 12. - stavění stromků (od 9. hodin)
- 23. 12. - úklid kostela (po ustrojení stromů)
- Bude vyhotoven rozpis na hlídání kostela během vánočních svátků
- 24. 12. – zpívání u jesliček
- 24. 12. – betlémské světlo (distribuce Lukáš Roztočil s dobrovolníky)

5. „Upomínkový list“ a průvodce bohoslužbou – pro návštěvníky zpívání u jesliček bude vyhotoven „upomínkový list“ se slovem arciděkana, vánočním textem, kontaktem na faru…, pro návštěvníky půlnoční bohoslužby bude připraven „průvodce půlnoční bohoslužbou“ – zjednodušená verze průvodce z Kutné Hory.

6. Ostatní – návrh na výměnu kotlů na faře – projednán s ekonomickou radou farnostiZapsala: Soňa Vtípilová