Zápis ze setkání pastorační rady 4. února 2014

Zápis ze setkání Pastorační rady farnosti dne 4. 2. 2014


Přítomni: P. Jiří Heblt, Josef Drahokoupil, Klára Fidlerová, Viliam Kopecký, Tomáš Pavlík, Petr Soukal, Marie Šmídková, Hana Petrusová, Soňa Vtípilová, Petra Pudilová

Omluveni: P. Štefan Brinda, P. Pavel Hájek, Josef Boháč

Program:

1. Poutě 2014
Kutná Hora – jednodenní, termíny 22. 3. , 5. 4. nebo 8. 5., dle času P. Uhlíře, zjistí S. Vtípilová
Podzimní pouť – do Polska po stopách Jana Pavla II., třídenní, 2 noclehy, P. Heblt požádá o pomoc sestry Božího milosrdenství, termín 5. – 7. 9.
Západočeské kláštery – návrh P. Vrabce, třídenní pouť, přespání v klášteře Teplá, objednat včas vhodný jarní termín
6. 7. – Diecézní pouť Chlumek
16. 8. – Charitní pouť do Neratova

2. Noc kostelů – 23. 5.
Navrhovaný program:
1. Prohlídka věže
2. Prohlídka kůru
3. Program pro děti – jinde než v hlavním kostele, nabízí se sv. Michael
4. Autobusová okružní jízda – trvání cca 4 hodiny, 19 – 23 hod. – Hradiště u Nasavrk, Nasavrky, sv. Mikuláš u Trhové kamenice
5. Zpívané nešpory (mariánské), příp. Gregoriánský chorál – NPM od 20 hod., ještě promyslí T. Židek
6. Přednáška na téma Povolání – (farářem na plný úvazek)
7. Čtení z bible, žalmy, modlitba
Vše bude zváženo, vrátíme se k programu příště, další návrhy vítány.

3. Společenský večer – 22. 2. ve Stolanech
- náklady: kapela 6 000 Kč, pronájem sále 1 000 Kč
- kapacita 132 míst, prodáno 93
- program: předtančení, tombola, půlnoční překvapení
- zajistit výzdobu stolů a oslovit ženy s prosbou o napečení slaného na stoly
- k dispozici auta pro rozvoz
- šatna – čísla, špendlíky, služba
- pozvat kněze

4. Různé
H. Petrusová – seznámila s výsledky Tříkrálové sbírky
- pokladničky Postní almužny – bude jako v minulých letech, kasičky zajistí Charita, výtěžek: polovina tábor, polovina na potřeby lidem v nouzi prostřednictvím Charity
V. Kopecký – navrhuje několik setkání nad liturgickou latinou, projít texty a modlitby, P. Jiří ve spolupráci s p. Vojnovou
- přednáška P. Mlýnka o svobodném zednářství – teď domluvena přednáška Alternativní medicína

Na závěr promítnuto video z akcí Chrámového sboru a sboru Salvátor. K dispozici bude na farních stránkách.

Termín příštího setkání PR: 29. 4. 2014Zapsala: Ing. Petra Pudilová