Pouť do Kutné Hory

V sobotu 5. dubna se vydáme na farní pouť do Kutné Hory.

Navštívíme chrám svaté Barbory, hlavní patronky všech horníků a města Kutná Hora. Svatobarborský chrám je považován za nejoriginálnější pozdně gotický chrám katedrálního typu v Evropě, tj. s věncem kaplí kolem hlavního oltáře. Stavba se stala výrazem někdejšího bohatství a moci města. Byl založen kolem roku 1388, jeho stavba trvala více než 500 let. Je 70 m dlouhý, 40 m široký a uvnitř 30 m vysoký. V současnosti probíhá opět po 100 letech jeho celková oprava. Nápadná shoda chrámu s pražským chrámem sv. Víta není náhodná, město se chtělo Praze vyrovnat a pražští stavitelé se na výstavbě kutnohorské katedrály mocně podíleli. Chrám je zapsán na seznamu památek UNESCO.

Hned vedle chrámu svaté Barbory se nachází hřbitovní kaple s kostnicí – kaple Božího Těla. Z její terasy je nádherný pohled do údolí. V ulici podél Jezuitské koleje, kde je dnes obrazárna Galerie Středočeského kraje, můžeme vidět barokní sousoší, kutnohorskou obdobu pražského Karlova mostu.

Arciděkanský (farní) kostel sv. Jakuba Většího, kde budeme slavit mši svatou, je nejstarším z kutnohorských kostelů. S jeho stavbou se začalo po roce 1330. Kostel byl původně zasvěcen Panně Marii, později sv. Jakubovi. Arciděkanský kostel sv. Jakuba je hlavním bohoslužebným kostelem Kutné Hory.

Vzdálenost od tohoto chrámu k dalším hlavním městským kostelům – sv. Barbory, sv. Bartoloměje (zrušen koncem 18. století) a Panny Marie na Náměti – je téměř stejná (420–450 m). Toto zajímavé rozmístění lze považovat za náhodu, ale může to být i výraz tzv. posvátné topografie – snahy posvětit celkový prostor města začleněného do geometricky vyjádřeného „věčného“ řádu.

V Sedlci navštívíme unikátní katedrálu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele. Byla postavena ve 13. století jako součást cisterciáckého kláštera. V 18. století její přestavbu ovlivnil geniální duch architekta Santiniho, jehož barokní gotikou je celý chrám doslova prostoupen. Po nedávné rekonstrukci je katedrála opět přístupná široké veřejnosti.

Podrobné informace a program pouti je na nástěnkách. Při přihlášení vybíráme 130 Kč. Využijte této nabídky naší farní cestovní kanceláře :-)