Společenský večer

V sobotu 22. února proběhl ve stolanské restauraci Na Baště premiérový společenský večer chrudimské farnosti.

Úvodem přivítal všechny přítomné jeden z hlavních organizátorů Honzík Soukal.

Poté všechny pozdravil otec Jiří s citátem sv. Augustina: „Ó člověče, nauč se tančit, jinak si andělé v nebi nevědí s tebou rady...“ Světec chválí tanec, neboť on člověka osvobozuje od tíže věcí, spojuje osamělého se společenstvím. Poté nastal vzácný okamžik, který možná většina z nás zažila poprvé při takovéto příležitosti. Otec Jiří požehnal této akci a společně jsme se pomodlili... a všichni si v tu chvíli mohli uvědomit pravost našeho společenství.

K tanci i poslechu hrála skupina šesti hudebníků pod vedením pana Tesaře... a hráli výborně. Nechybělo předtančení, které si připravila farní mládež. Hezké vystoupení bylo určitě vrcholem poctivé přípravy všech vystupujících. Je obdivuhodné, že někteří ještě neabsolvovali ani kurzy tanečních.

Poté už byla zábava v plném proudu. Někteří si s chutí zatancovali, jiní si popovídali. Nechyběla bohatá tombola, do které přispěla i většina zúčastněných.

Myšlenku uspořádat společenský večer nebo ples se podařilo uskutečnit. Hojná účast a kladné ohlasy jsou důkazem toho, že tato akce měla velký úspěch a již nyní se těšíme na další takové setkání.

Poděkování patří organizátorům Honzíkovi Soukalovi, Soně Vtípilové, Petře Pudilové a dalším, kteří vše perfektně připravili.