O radostech a nabídkách farnosti

Bratři a sestry,

dostává se vám do rukou další číslo našeho Salvátora. Tento úvodník píši ve slovenském Bardějově, kde jsem v komunitě řeholních sester na krátké dovolené. Vnímám zřetelně rozdíly v situaci církve zde a u nás, přesto je to jeden Pán, v kterého jsme všichni uvěřili.

Za několik málo dní vstoupíme do postní doby 2014. Znovu před námi bude výzva k obnově víry, k novému obrácení se k Pánu Ježíši. Potřebujeme si v tomto čase opět uvědomit, kdo je Kristus pro nás, co pro nás vykonal. Jinak se nemůžeme připravit na Velikonoce. S velikonoční vírou souvisí naše poslání misijní. Vždyť Velikonoční doba vrcholí Sesláním Ducha svatého. Ten nám je dán, abychom zvěst o Boží lásce, která přemáhá náš hřích, dávali dál: „Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni.“ (1 Jan 4,16). Snad můžeme nazvat misií následující příležitosti:

O svátcích přijmou křest v naší farnosti dva dospělí. V postní době je budeme o některých nedělích provázet v obřadech katechumenátu, už teď na ně pamatujme v modlitbě.

Začala také příprava na první svaté přijímání. Dětí je dvanáct. Je to dost nebo málo? Přemýšlíme s rodiči, jak jim předat víru, jak jim přiblížit tajemství Božího milosrdenství a Boží lásky přítomné ve svátostech církve, jak jim dát zakusit společenství církve. Prosím, podpořte nás! Modlete se, přivádějte děti do kostela, povzbuďte je k účasti na katechezích. Ve víře je důležitá svoboda, ale nedílná je i zodpovědnost. Bez věřících dětí a mladých zůstane náš kostel za pár let pouhým muzeem či koncertní síní.

Mám radost, že se rozběhla i příprava na biřmování. Nechci ji uspěchat, biřmování bude napřesrok o Letnicích, 24. 5. 2015. Velmi si vážím toho, že se k nám připojilo i několik „neteenagerů“, celkem je nás téměř třicet. Opět prosím o modlitbu. Nabídneme Vám v brzké době „sponzorské karty“ biřmovanců. Děkuji předem, že si takto duchovně adoptujete jednoho z nich a budete se za něj denně modlit.

Na postní duchovní obnovu k nám koncem března přijedou Otcové dominikáni. Budou jakýmsi předvojem letní městské misie, kterou u nás v Chrudimi dominikánský misijní tým uskuteční od 17. do 24. srpna. Mají s touto akcí zkušenosti z několika měst, víru nevnucují, zvou. Plodnost této misie bude do značné míry záviset na nás, na naší důvěře v Boží moc a na našich modlitbách a obětech.

Minulý a předminulý týden jsme s někým navštívili kursy Alfa v Kutné Hoře. Jedná se o propracovaný systém, jak předat základní informace o křesťanství. P. Jan Uhlíř se svým týmem nabízí už podruhé těchto deset večerů lidem z farnosti i z města. Byla to zajímavá zkušenost. Chtěli bychom ji přenést k nám. V úterý 11. března bude mít u nás Otec Jan besedu o kurzech Alfa. Jste srdečně zváni. Pokud se nám podaří sestavit tým pořadatelů a pozvat účastníky, mohla by chrudimská Alfa začít v září. Misie vyrůstá ze společenství.

První společenský večer naší farnosti ve Stolanech byl víc než masopustní zábavou. Prožili jsme radostné společenství. Věřím, že i děti si užily včerejší karneval pěkně. Děkuji všem, kteří jste tyto akce připravili.

Přeji vám požehnanou postní dobu, radost z hluboké vnitřní obnovy a radost z předávání víry, byť se zdá, že svět ji nepotřebuje a ani o ni nestojí. Ježíšovo slovo: „Jako mě poslal Otec, tak já posílám vás“, stále platí.

Všem ze srdce žehnám
Otec Jiří