Příprava na biřmování II.

O co se opírá naše víra? Proč věřím? Jaké jsou "stupně" víry?...