Příprava na biřmování III.

Kde se vzalo Boží slovo? Čím pro nás je? Jak jej číst?