Příprava na biřmování IV.

Co je to modlitba? Proč a jak se modlit? Vyslyší Bůh vždy naše modlitby? Druhy modlitby.